2016-10 (32)
132
....esy....
W górę pacz
0u9
1236
kwiotek
W szkle
Objęty
1+3
546
La la
543
453
Sulejów-Podklasztorze
Przygotowania
Przed ślubem
7y7
Jankowice
777
Podklasztorze
123
099
Przesiadkowo
333
Bębniarz II
Bębniarz
Grabia
2+1=500+
78
Bębniarz
5/6
Konkurencja